Category Archives: การศึกษา

1

ฉลอง 3 ปี World Star Academy “แพม-ลิตา” เตรียมขยายแฟรนไชส์

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว สำหรับ World Star Academyสถาบันสอนศิลปินและนักแสดง ของ  “แพม-ลิตา ตะเวทิกุล”  สาขาสุขุมวิท 49 พร้อมกับฉลองความสำเร็จครบรอบปีที่ 3 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 สำหรับ World Star Academy สาขาสุขุมวิท 49 ถือว่าเป็นสถาบันที่เปิดสอนศิลปะดนตรี และการแสดงแบบครบวงจร…

เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง

สาธิตกรุงเทพธนบุรี เน้นการสอนรูปแบบใหม่ ชูห้องเรียนคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

เพราะต้องการให้ สาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นต้นแบบของโรงเรียนยุคใหม่ จึงได้พยายามคิดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ หลักสูตรปกติที่มีถึง 3 ภาษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้นอกหลักสูตรแล้ว ภายในห้องเรียนยังทำเป็น Smart Classroom (ห้องเรียนคุณภาพ) เพื่อใช้ควบคู่กันระหว่างกระดานไวท์บอร์ด กับ interactive TV…

Photo Caption

น.ร.สาธิตกรุงเทพธนบุรี เรียนรู้จากทำจริง นอกเหนือความรู้ในตำรา

การจำลองอาชีพและความสามารถของนักเรียน ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง อนุบาล 3 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สอดแทรกไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ล่าสุด ในห้องเรียนระดับอนุบาล มีการให้นักเรียนได้ลงมือทำครัวจากของจริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา ด้วยกิจกรรม “หนูน้อยนักสัมผัส” เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเด็กเล็ก ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง อนุบาล 3 ได้ร่วมทำ “ขนมบัวลอยไข่หวาน”…

LA MOU in Japan (1)

ศิลปศาสตร์ สจล. เจรจาความร่วมมือในญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาไทย

กรุงเทพฯ – คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และผู้บริหารของสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น เช่น บริษัท Astmilcorp.Co., Ltd., บริษัท Don Quijote และบริษัท Nikkei HR เพื่อเจรจาความร่วมมือ…

1.คุณเอิร์นส่ง น้องดี

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน ในการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี,…

Banner Coloring Merchandising 01

เปิดประสบการณ์แฟชั่นกับ Bunka Fashion Academy พบกับหลักสูตรพิเศษ Fashion Coloring & Visual Merchandising

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) โรงเรียนแฟชั่นในเครือข่ายของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก “ เปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ Fashion Coloring & Visual Merchandising ” เรียนรู้เรื่องสี และการวางแผน VM ในการจัดร้านค้า…

paper writing

ศิลปศาสตร์ สจล. เปิด หลักสูตรอบรมการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

กรุงเทพฯ – ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรอบรมการเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น” สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับ ป.โท และ ป.เอก หรือ ท่านที่ต้องการมีผลงานตีพิมพ์ และเรียนรู้หลักการและฝึกอบรมปฏิบัติจริงในการเขียนรายงานการวิจัยและบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการอบรม ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.และ 1, 15,…

HDS - Ocean U.

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากฮิตาชิฯ

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ และในยุคเฟื่องฟูของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลาวด์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสมัยใหม่มีความต้องการบริการด้านสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายไอที และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบส่วนตัวสำหรับการแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยโซลูชันของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) และด้วยโซลูชันระบบเสมือนจริงและการปกป้องข้อมูลสำหรับองค์กร ทำให้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) สามารถช่วยมหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีนสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Open House LA (1)

ศิลปศาสตร์ สจล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาอย่างอบอุ่น

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายและให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆและการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยากรในภาคเช้าประกอบด้วย ผศ.สรียา ทับทัน…

BES - พิธีมอบทุน

บ้านปูฯ ร่วมยกระดับการศึกษาเยาวชนในภาคเหนือ

จากรายงานผลการจัดอันดับภาพรวมสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2558 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ดัชนีตัวชี้วัดด้านการศึกษาอันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของโครงสร้างพื้นฐานที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ หรือ International Institute for Management Development (IMD) นำมาจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ พบว่า ภาพรวมสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลอยู่ในอันดับที่ 48 จากทั้งหมด 61 ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา…