Category Archives: การศึกษา

LA MOU in Japan (1)

ศิลปศาสตร์ สจล. เจรจาความร่วมมือในญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาไทย

กรุงเทพฯ – คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และผู้บริหารของสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น เช่น บริษัท Astmilcorp.Co., Ltd., บริษัท Don Quijote และบริษัท Nikkei HR เพื่อเจรจาความร่วมมือ…

1.คุณเอิร์นส่ง น้องดี

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน ในการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี,…

Banner Coloring Merchandising 01

เปิดประสบการณ์แฟชั่นกับ Bunka Fashion Academy พบกับหลักสูตรพิเศษ Fashion Coloring & Visual Merchandising

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) โรงเรียนแฟชั่นในเครือข่ายของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก “ เปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ Fashion Coloring & Visual Merchandising ” เรียนรู้เรื่องสี และการวางแผน VM ในการจัดร้านค้า…

paper writing

ศิลปศาสตร์ สจล. เปิด หลักสูตรอบรมการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

กรุงเทพฯ – ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรอบรมการเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น” สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับ ป.โท และ ป.เอก หรือ ท่านที่ต้องการมีผลงานตีพิมพ์ และเรียนรู้หลักการและฝึกอบรมปฏิบัติจริงในการเขียนรายงานการวิจัยและบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการอบรม ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.และ 1, 15,…

HDS - Ocean U.

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากฮิตาชิฯ

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ และในยุคเฟื่องฟูของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลาวด์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสมัยใหม่มีความต้องการบริการด้านสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายไอที และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบส่วนตัวสำหรับการแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยโซลูชันของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) และด้วยโซลูชันระบบเสมือนจริงและการปกป้องข้อมูลสำหรับองค์กร ทำให้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) สามารถช่วยมหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีนสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Open House LA (1)

ศิลปศาสตร์ สจล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาอย่างอบอุ่น

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายและให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆและการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยากรในภาคเช้าประกอบด้วย ผศ.สรียา ทับทัน…

BES - พิธีมอบทุน

บ้านปูฯ ร่วมยกระดับการศึกษาเยาวชนในภาคเหนือ

จากรายงานผลการจัดอันดับภาพรวมสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2558 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ดัชนีตัวชี้วัดด้านการศึกษาอันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของโครงสร้างพื้นฐานที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ หรือ International Institute for Management Development (IMD) นำมาจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ พบว่า ภาพรวมสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลอยู่ในอันดับที่ 48 จากทั้งหมด 61 ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา…

S__68247620

“ปอ-อ๊อฟ” แนะทางเด็กไทย ไปเรียนต่อจีน ผ่านแอปพลิเคชั่น “China Campus-Study in China”

ปัจจุบันนี้นักเรียนไทย ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนจำนวนไม่น้อย มากเป็นอันดับ 3 รองจากเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ วันนี้ 2 พิธีกร “ปอ-ณฐมน ภูวะปัจฉิม” และ “อ๊อฟ-ชัยนนท์ จันทร์เต็ม” ชวน “คุณจินดา  สุขะนินทร์” รองปธ.ด้านบริหารเครือข่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน และ “คุณจิราภรณ์ บุญสุขแก้ว” รองปธ.ด้านแนะแนว เครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน…

la

ศิลปศาสตร์ สจล. มุ่งหน้าพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่ม สามอัตรา

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ อาจารย์ชาวไทย สังกัดภาควิชาภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ชาวไทย สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และ…

นิทรรศการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture” ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส

ผ่านพ้นไปแล้วทั้ง 2 วันสำหรับงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture” หรือตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน โดยในวันที่ 29 มกราคม 2560 ช่วงเช้า นางกอบลาภ…