Category Archives: การศึกษา

HDS - Ocean U.

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากฮิตาชิฯ

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ และในยุคเฟื่องฟูของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลาวด์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสมัยใหม่มีความต้องการบริการด้านสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายไอที และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบส่วนตัวสำหรับการแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยโซลูชันของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) และด้วยโซลูชันระบบเสมือนจริงและการปกป้องข้อมูลสำหรับองค์กร ทำให้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) สามารถช่วยมหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีนสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Open House LA (1)

ศิลปศาสตร์ สจล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาอย่างอบอุ่น

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายและให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆและการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยากรในภาคเช้าประกอบด้วย ผศ.สรียา ทับทัน…

BES - พิธีมอบทุน

บ้านปูฯ ร่วมยกระดับการศึกษาเยาวชนในภาคเหนือ

จากรายงานผลการจัดอันดับภาพรวมสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2558 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ดัชนีตัวชี้วัดด้านการศึกษาอันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของโครงสร้างพื้นฐานที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ หรือ International Institute for Management Development (IMD) นำมาจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ พบว่า ภาพรวมสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลอยู่ในอันดับที่ 48 จากทั้งหมด 61 ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา…

S__68247620

“ปอ-อ๊อฟ” แนะทางเด็กไทย ไปเรียนต่อจีน ผ่านแอปพลิเคชั่น “China Campus-Study in China”

ปัจจุบันนี้นักเรียนไทย ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนจำนวนไม่น้อย มากเป็นอันดับ 3 รองจากเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ วันนี้ 2 พิธีกร “ปอ-ณฐมน ภูวะปัจฉิม” และ “อ๊อฟ-ชัยนนท์ จันทร์เต็ม” ชวน “คุณจินดา  สุขะนินทร์” รองปธ.ด้านบริหารเครือข่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน และ “คุณจิราภรณ์ บุญสุขแก้ว” รองปธ.ด้านแนะแนว เครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน…

la

ศิลปศาสตร์ สจล. มุ่งหน้าพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่ม สามอัตรา

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ อาจารย์ชาวไทย สังกัดภาควิชาภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ชาวไทย สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และ…

นิทรรศการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture” ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส

ผ่านพ้นไปแล้วทั้ง 2 วันสำหรับงาน “La Foire Suisse: Experiencing Swiss Education and Culture” หรือตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน โดยในวันที่ 29 มกราคม 2560 ช่วงเช้า นางกอบลาภ…

ภาพเปิดงาน2

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THA 2017 International Conference on Water Management…

FLA1 (2)

ศิลปศาสตร์ สจล. อบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศสูงสุด

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2560 รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงการที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ จำนวนกว่า 30 ท่าน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการการจัดทำแผนกลยุทธ์…

NCAA 2017

ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เชิญร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ NCAA 2017

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนบุคคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 หรือ The 6th National Conference on Applied Liberal Arts: NCAA 2017 ในหัวข้อ…

no image

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ชวนบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการ “แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62พรรษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 60 ปี จากนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559…