ข้อตกลงการใช้บริการ

1) เว็บไซต์ PRSociety.net ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ผู้ใช้บริการ) จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หมายถึงการยอมรับข้อตกลงของผู้ให้บริการ

2) พีอาร์โซไซตี้นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของพีอาร์โซไซตี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วย

3) พีอาร์โซไซตี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่นที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอม หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

4) ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเว็บไซต์ กรณีที่ลิงค์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสี่ยงในการเข้าเว็บไซต์ผ่านลิงค์นั้นเอง ซึ่งทางเว็บไซต์จัดลิงค์เหล่านี้ให้ผู้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น

5) พีอาร์โซไซตี้ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น