ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์ในโครงการ “Lung Live: รายงานสดจากช่องอกของคุณ”

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์ในโครงการ Lung Live: รายงานสดจากช่องอกของคุณ

มะเร็งปอดน่ากลัวหรือไม่? ควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด?

เรียนรู้ทำความเข้าใจและเสริมภูมิคุ้มกันให้ชาวไทยมีสุขภาพปอดแข็งแรง ห่างไกลมะเร็งปอด

พร้อมรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจสมรรถภาพปอดฟรี

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 17.00 น.

ณ เซ็นทรัล คอร์ท (ลานลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ 

Lung Live posterมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Lung Live: รายงานสดจากช่องอกของคุณ” ร่วมผนึกกำลัง สร้างความเข้าใจ และเสริมภูมิคุ้มกันตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพปอดแข็งแรง ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับ 1 ในประเทศไทย

ภายในงานพบกับนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปอด ภัยร้ายที่ทำลายปอด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด พร้อมพบปะพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ นายกสมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา อายุรแพทย์มะเร็ง โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมด้วย ดร. แพทย์หญิงประกายทิพ สุศิลปรัตน์, หมอเจี๊ยบ –แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์,  หมอเอิง แพทย์หญิงอังศ์วรา ธีระตันติกานนท์, คุณอาเล็ก – ธีรเดช เมธาวรายุทธ และคุณออย – ไอรีล ไตรสารศรี และพลาดไม่ได้กับช่วงกิจกรรมประมูลของรักจากดารานักแสดง อาทิ คุณอาเล็ก – ธีรเดช เมธาวรายุทธ, คุณเต้ย – จรินทร์พร จุนเกียรติ, คุณปราง – กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล และ คุณณิชา – ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ามะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปทำประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็งต่อไป

พิเศษ! ผู้สนใจลงทะเบียนรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจสมรรถภาพปอดภายในงานฟรี ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น.

โครงการรณรงค์ “Lung Live: รายงานสดจากช่องอกของคุณ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เสริมความเข้าใจ และส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอด จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ฟรี พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน