“ต่าย นัฐฐพนท์” สุดปลื้ม สำนักงาน ป.ป.ส. เลือกให้เป็นกรรมการตัดสิน การประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Clip VDO เชิญชวนผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา

เป็นหนุ่มฮอตที่มีงานเข้ามาไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นงานละคร งานอิเวนต์ หรือแม้กระทั่งบทบาทของการเป็นผู้บริหารบริษัท Mojito Entertainment ที่ผลิตทั้งงานเบื้องหลัง งานโฆษณา จนล่าสุดขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครเรียบร้อยแล้ว สำหรับหนุ่มต่าย  นัฐฐพนท์ 

ต่าย นัฐฐพนท์1             นอกเหนือจากงานในวงการแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม คัดเลือกให้เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม ประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Clip VDO เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ตามนโยบายรัฐบาล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำแนวทางในแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

         ต่าย  นัฐฐพนท์ หนึ่งในกรรมการตัดสินกล่าวว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นหนึ่งในการ ร่วมตัดสินผลงานการประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Clip VDO โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา กลับตัวเป็นคนดีของสังคม ด้วยการประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และ Clip VDO (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) ชิงเงินรางวัลรวม 360,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เยาวชนในสถานศึกษา อายุ 15 – 18 ปี และประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป โดยร่วมประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน  ซึ่งนอกจากผมแล้ว ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อ.มนต์ชัย สันติเวส อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอีกหลายท่าน ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/ Oncbcontest2017 จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ครับ”