สถาบันอาหาร ชวนเที่ยวงาน Spill Over & 7 Wonders Taste : International Street Food Festival 6 – 7 ธ.ค. นี้ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช(ฝั่งชายหาด)

product ภูฟ้า_2สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมงาน Spill Over &7 Wonders Taste :  International Street Food Festival ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 – 21.30 น. ณ ลาน Sunken ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช(ฝั่งชายหาด) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การส่งเสริมนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” (Kitchen of the World) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบไทยในการปรุงอาหารนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของประเทศไทย ขณะเดียวก็เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งโครงการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมทั้งนำเสนออาหาร 7 รสชาติ 7 ประเทศ   โดยการใช้วัตถุดิบไทยในการปรุงอาหารนานาชาติ

ภายในงานแบ่งออกเป็นโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Spill Over เชิญผู้สนใจเข้าชม ชิม และช็อป ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภูฟ้า) จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ จาก 6 กลุ่ม  ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านบ่อหลวง จ.น่าน ได้แก่ เครื่องดื่มมะขามป้อมผง และชาสมุนไพร 2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องดื่มจากต้นอ่อนข้าวสาลี จ.น่าน ได้แก่ เครื่องดื่มจากต้นอ่อนข้าวสาลี 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จ.น่าน ได้แก่ ชาดำ และชาเขียว 4) กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านศุภชัย จ. ขอนแก่น ได้แก่ ถั่วตัด ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลิสงอบสมุนไพร มะม่วงหิมพานต์อบสมุนไพร มะม่วงหิมพานต์อบเนย มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ งาตัดสองสหาย งาตัดเคลือบน้ำผึ้ง  5)กลุ่มอาชีพอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ.ราชบุรี ได้แก่ กล้วยอบสวนผึ้ง และ 6) กลุ่มอาชีพบ้านหวายน้อย จ.ราชบุรี ได้แก่ กล้วยหอมทอดสวนผึ้ง

นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มาจัดแสดงและเปิดโอกาสให้ทดลองชิมอีกจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ไอศกรีมข้าวหอมนิลไรซ์เบอร์รี่, ไอศกรีมนมแพะกะทิสด, แยมลูกหยี, มอคค่าลำไยป่าแป๋, น้ำปลาหวานปลาสลิด, ธัญพืชข้าวแตนน้ำมะเม่าชนิดแท่ง, โรตีสติ๊กเคลือบคาราเมล  และเครื่องดื่มจากหอยนางรมสกัด เป็นต้น

โดยไฮไลท์ของงานจะได้พบกับบรรยากาศ International Street Food Festival กับสุดยอด 7 วัฒนธรรมสายอาหาร 7 รสชาติ เป็นอาหารนานาชาติที่ปรุงจากวัตถุดิบไทย มาร่วมจำหน่ายอาหารภายในงาน ประกอบด้วย Thai Food, Chinese Food, Japanese Food, Korean Food, Indian Town, Muslim Food และ Western Food และโซนบันเทิง การแสดงบนเวที ดนตรี และเกมส์ให้ร่วมสนุกตลอดงาน