Tag Archives: Coin


COIN-PressShot

“Coin” วงป็อปร็อคสุดแนว สร้างสรรค์ผลงานใหม่ภายใต้ 10K PROJECTS/ HOMEMADE PROJECTS พร้อมปล่อยเพลงใหม่ชวนโยก “Chapstick”

ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ว กับเพลงใหม่ล่าสุด “Chapstick” จากวง “COIN” เจ้าของรางวัล gold-certified และยังเป็นเพลงแรกที่ 3 หนุ่ม 3 สไตล์ “Chase Lawrence” , “Ryan Winnen” และ “Joe Memmel”จากเมือง Nashville ได้ร่วมงานสร้างสรรค์ภายใต้ค่ายเพลง 10K…