Tag Archives: ปากว่า มือถึง


4

“ปากว่า มือถึง” พาเยี่ยมชมร้าน “FRESH BOXX SALAD CAFÉ” ธุรกิจใหม่ของนางเอกคิวทอง “นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา”

เสาร์นี้ รายการ “ปากว่า มือถึง” พบกับ 3 พิธีกร “เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์” ,“เฟี๊ยต ธัชนนท์ จารุพัชนี” และ “โบ ธนากร ชินกูล” พาไปบุกร้าน FRESH BOXX SALAD CAFÉ…