ริเวอร์ซิตี้ สะท้อนภาพ “รอยยิ้มแห่งชีวิต” ชวนชมนิทรรศการภาพถ่าย “In Nigeria” [อิน ไนจีเรีย]

Photo Newsริเวอร์ซิตี้ ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “อิน ไนจีเรีย [In Nigeria]” โดยศิลปิน ดร.ธนะวัฒน์ และ เสาวลักษณ์ ลิขิตคีรีรัตน์ ซึ่งคัดสรรรูปถ่ายที่บรรจงถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของชาว ไนจีเรีย ในรูปแบบ Life/Street Photography จำนวนกว่า  50 ภาพ เพื่อเล่าเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไนจีเรีย ซึ่งสะท้อนภาพ “รอยยิ้มแห่งชีวิต” แม้อยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้ง ดำเนินชีวิตในสภาวะที่ยากไร้  อันจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ท้อแท้ ให้มีพลังลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอย่างมีความหวัง

 

 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจรักการถ่ายภาพในเชิงศิลปะ และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย “อิน ไนจีเรีย [In Nigeria]” สะท้อนภาพ “รอยยิ้มแห่งชีวิต” ได้ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤษภาคม 2557 นี้ ณ ห้องศิลาทราย บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้