ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2565 นี้

อีกครั้งกับกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” ในวันอาสาฬหบูชา พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ด้วยการ หล่อเทียนคุณธรรม ร่วมตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรมออนไลน์ ในช่วงสัปดาห์พุทธศาสนา เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2565 นี้

AD_65เนื่องในสัปดาห์พุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ โดยมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ นาคถ้ำ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2565 ได้ทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com , www.เข้าพรรษาออนไลน์.com  และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้