4NOLOUGE แจ้งเลื่อนคอนเสิร์ต 2020 TRINITY INVISIBLE WORLD LIVE IN BANGKOK : REALITY AND IMAGINATION

ประกาศเลื่อน14NOLOUGE แจ้งเลื่อนคอนเสิร์ต 2020 TRINITY INVISIBLE WORLD LIVE IN BANGKOK : REALITY AND IMAGINATION ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ประกาศเลื่อน2