ซีพี-เมจิ มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “เมจิ บัลแกเรีย ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่”

สลิลรัตน์ พงษ์พานิช รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและผู้นำตลาดด้านนมสดพาสเจอร์ไรส์ “เมจิ” และโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย” มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “เมจิ บัลแกเรีย ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่” ให้แก่ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมี   ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล, ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์, อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์, วัชรพล มงคลกิจวาณิชย์ และจิรายุ ตั้งศรีสุข มาร่วมงานด้วย ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้

เมจิบัลแกเรียมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์                  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2.ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล                 อายุรแพทย์โภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

3.รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม                       ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

4.จิรายุ ตั้งศรีสุข                                   พรีเซ็นเตอร์ โยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย

5.สลิลรัตน์ พงษ์พานิช                          รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

6.อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์                      รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

7.วัชรพล มงคลกิจวาณิชย์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Trade Marketing บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด