ตลาดนัดดารา วิก 3 ร่วมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 “คำสอนพ่อ สานต่อทำกิน” ภายในงานอัดแน่นด้วยร้านค้า และประชาชน

IMG_3503แม้ว่าฝนจะโปรยปรายลงมาตลอดระยะเวลา 2 วัน ในงานตลาดนัดดาราวิก 3 พระราม 4 ก็ยังคงอัดแน่น คึกคักไปด้วยประชาชนที่แห่มาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคอย่างมากมายเช่นเคย บรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็ขายดิบขายดีปลื้มปริ่มใจไปตามๆกัน โดยภายในงานนอกจากจะมีบูธร้านค้าต่างๆของเหล่าศิลปินดาราแล้ว ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของยังได้ร่วมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 “คำสอนพ่อ สานต่อทำกินเพราะยังมีสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าในโครงการพระราชดำริมาร่วมออกร้าน อาทิ ผ้าขาวม้านวดเพื่อสุขภาพ ปลดปล่อยพลังงานภูมิปัญญา นำภูมิปัญญาออกมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,  Tip Product และกลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวหมักไห่ ร่วมกับสมาคมสตรีศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ข้าว และสมุนไพร หรือพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ, ๙๑๐๑ โครงการแปรรูปผลไม้ ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน, โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ถวายพ่อ ณ กลุ่มข้าวหอมมะลินครคง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน, ผลิตของโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกระพง, นวดแผนไทย กลุ่มส่งเสริมสุขภาพชุมชน กศน.เขตคลองสามวา และร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 (ที่ผ่านมา) ณ ลานหน้าอาคาร มาลีนนท์ ทาวเวอร์