“High on you” นิทรรศการศิลปะเดี่ยวของ อร ทองไทย

Print“High on you” นิทรรศการศิลปะเดี่ยวของ อร ทองไทย ศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองกับงานสร้างสรรค์แนว Contemporary ของตัวเองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในรูปแบบจิ๊กโก๋อกหัก โดยเลือกสื่อหลากหลายแบบ อาทิ สีอะคริลิคบนกระดาษสีน้ำ ประติมากรรมเหล็ก ประติมากรรมผ้า จัดแสดง ที่ INK AND LION CAFÉ  เอกมัย ซ.2  ตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2558 (ปิดทุกวันพุธ) เวลา 09.00 – 18.00 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม www.ornthongthai.com

nonono trashme