Tag Archives: TAP


1. Photo Caption

กลุ่มบริษัททีเอพี สานต่อแผนแม่บท Brewing a Better World ในการเติบโตไปพร้อมชุมชน ส่งโครงการ “Grow Plant Grow Community” มอบปุ๋ยแปรรูปและต้นไม้  เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน ลดอุณหภูมิรอบบ้าน พร้อมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

(กลุ่มบริษัททีเอพีมอบปุ๋ยและต้นขนุนให้แก่ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชนหมู่ 2 ต.ไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี) กรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2563 – กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ในประเทศไทย ส่งโครงการ “Grow Plant Grow Community” ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยการชวนชาวบ้านในชุมชนใกล้โรงเบียร์   …