Tag Archives: Robinson Lifestyle Clean & Safe


CDS 01

บรรยากาศเปิดห้างฯ วันแรก!! ห้างเซ็นทรัล – โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้ (1 กันยายน 2564) พร้อมมาตราการเข้มด้านสุขอนามัย ที่สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ โดยบรรยากาศการใช้บริการวันแรกมีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ทางห้างฯ และศูนย์ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และพนักงานในร้านค้าทุกคน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดในการมาใช้บริการของลูกค้า และการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงได้ยกระดับมาตรการ “Central /…