Tag Archives: KOL SHARING GIVING LIFEVE


AAA_9643

คนบันเทิงร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนคลองเตย 43 ชุมชน

นับเป็นครั้งที่สามที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พี่น้องชาวไทยต้องกลับมาเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากอีกครั้ง และไม่เพียงแต่ผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ แต่ยังคงรวมไปถึง ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย คนทำงาน ตลอดไปจนถึง ผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น เหล่าเหล่าพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่มีรายได้น้อย ที่นอกจากจะต้องรับมือกับความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 แล้ว ยังต้องเจอกับอุปสรรคในการประกอบอาชีพทำมาหากินอีกด้วย           และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงณความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง KOL Management…