Tag Archives: 7HD NEWS IDEA CONTEST


Poster7HD New idea_1

ช่อง 7HD ขอชวนคนรุ่นใหม่ โชว์ไอเดียผลิตสื่อสร้างสรรค์ กับโครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST” โค้ชชิ่งด้วยคนข่าวตัวจริง พร้อมเผยผลงานสู่หน้าจอทีวี

          ช่อง 7HD สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ แสดงพลังคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST“  ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว ในหัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม” (Social…