Tag Archives: 50 ปี Infinity Love : Channel 3 Charity Concert


แถลงข่าวคอนเสิร์ต 50 ปี (22)

ช่อง 3 จัดมหกรรมคอนเสิร์ต ฉลอง 50 ปี ที่สุดของการรวมตัวเหล่าซุปตาร์ ในคอนเสิร์ต 50 ปี Infinity Love : Channel 3 Charity Concert

            เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต 50 ปี Infinity Love : Channel 3 Charity Concert นำโดย…