Tag Archives: กระทรวงอุตสาหกรรม


press con3

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าอาหารไทย www.thailandfoodmarket.com สร้างครัวไทยออนไลน์สู่ครัวโลก…ศูนย์กลาง AEC

ศูนย์อาหารอีทไทย เซ็นทรัล เอ็มบาสซี//สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวเว็บไซต์www.thailandfoodmarket.com รับนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี หวังเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าอาหารไทยผ่านระบบออนไลน์แห่งแรกในอาเซียนที่สามารถรองรับผู้ซื้อผู้ขายจากทั่วทุกมุมโลกด้วยจำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มากที่สุด เพิ่มช่องทางการค้าใหม่ให้เอสเอ็มอี คาดเริ่มซื้อขายเต็มระบบในปลายปี 57 สร้างมูลค่าซื้อขายในโลกสมัยใหม่ ให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ตั้งเป้าปีแรกไม่ต่ำกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม  เดินหน้าหนุนไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลกตามเป้าหมายด้วยโปรเจ็คใหญ่ “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” หรือ “Thailand Food Heritage”…