ทีมตัวแทนนักแสดงสังกัด โพลีพลัสฯ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

คุณกฤษณา งามไตรเลิศ  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ตัวแทน บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) นำทีมตัวแทนนักแสดงสังกัด โพลีพลัสฯ อาทิ ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล (ที่ 2 จากซ้าย),ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ (ขวาสุด) และพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ (ซ้ายสุด) ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โดยมี พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  (ที่ 3 จากซ้าย)    เป็นผู้รับมอบ  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

20140905150409_IMG_0774

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. คุณพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์  นักแสดง

2. คุณธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล นักแสดง

3. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

4. คุณกฤษณา งามไตรเลิศ  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

5.คุณชุติกาญจน์ กฤษณสุวรรณ  ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

6.คุณทองภูมิ สิริพิพัฒน์  นักแสดง