ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ คัดเลือกนักแสดงตัวเอกในการแสดงโขน ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ”

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระอยากให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำชาติ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขน ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” จึงจัดการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

** ข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศจะจัดขึ้นในระหว่าง  วันที่ ๗ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย