สถาบันอาหาร จัดจับคู่ธุรกิจอาหารฮาลาล ที่เมืองการาจี ปากีสถาน

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล ตลอดจน พืชผัก และผลไม้ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Thai Halal Food Exhibition ภายในงาน My Karachi 2014  จัดขึ้น ณ เมือง    การาจี ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2557 เพื่อพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจากปากีสถานซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าโดยตรง ถือเป็นโอกาสดีในการเปิดตลาดสินค้าอาหาร   ฮาลาลของไทยในประเทศปากีสถาน ซึ่งมีประชากรชาวมุสลิมมากกว่า 150 ล้านคน และยังเป็นประตูสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางอีกด้วย

โดยสถาบันอาหารจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ประกอบการ 50% ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 รับจำนวนจำกัด โดยแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธรักษ์ คำวงษ์ โทร. 089 762 1629 , 02 886 8088 email : puttaruk@nfi.or.th , website: www.nfi.or.th