ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯ จัดแสดงดนตรีคลาสสิก

ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงดนตรีคลาสสิก โดย Mr.Tomasz Herbut (มร.โธมัส เฮอร์บุต) นักเปียโนชาวโปแลนด์ชื่อดังระดับโลก เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๙๑ และสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยและศิลปินอาชีพด้านดนตรีคลาสสิก และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีคลาสสิกให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสและซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้น  ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย