สถาบันอาหาร โชว์อาหารไทยในงาน Thaisky Festival 2014 ที่สโลวัก

photo1นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม(ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กลาง) นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสสว.และคณะ เข้าเยี่ยมชมบูธสาธิตการปรุงอาหารไทยของสถาบันอาหาร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) ในงาน Thaisky Festival 2014 ที่กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  25-27 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ กรุงบลาติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณี ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในทุกๆ ด้านให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก