สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหนองคาย ปลื้ม งาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย” ได้รับการตอบรับดี

ร่วมเเสดงความยินดีพิธีเปิดงานจังหวัดหนองคาย,4 เมษายน 2557:แถลงข่าวพร้อมจัดพิธีเปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย” ภายในงานมีผู้ประกอบการจากทางประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยมี นางมาลี  โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางมาร่วมแถลงข่าว ณ  โรงแรม อัศวรรณ   จ.หนองคาย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดงานว่า “กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน  การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2557  โดยกำหนดจัดงาน  มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง  จำนวน 3 ครั้ง  ซึ่งครั้งที่ 1  ได้ดำเนินการแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย  และ ครั้งที่ 3 จะจัดที่จังหวัดเชียงราย สำหรับการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการจัดครั้งที่ 2 ที่จังหวัดหนองคาย โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8  เมษายน  2557  ซึ่งเป็นวาระพิเศษ  ร่วมเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1  ครบรอบ 20 ปี  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมหลัก  อาทิเช่น การจัดสัมมนา / เสวนา / เพื่อส่งเสริมการค้า  การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

เป้ เดินเเบบทางด้าน นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่า “ในนามของ ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ  คณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศออสเตรเลีย  รวมทั้ง ประชาชนชาวไทยด้วยกันจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ  และต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้โอกาสจังหวัดหนองคาย  เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อาเซียน  เป็นสถานที่จัดงาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย (2st Mekong Trade Fair, Nong Khai)  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน  2557  ซึ่งเป็นช่วงเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1  ครบรอบ 20 ปี  ในวันที่ 8 เมษายน 2557นี้  ซึ่งจะทำให้จังหวัดหนองคาย  เป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพทางการค้า  การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นในอนาคต  รวมทั้งได้กระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น        ขอเชิญชวน ประชาชนชาวไทย  และ ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาเที่ยวชมงาน  และร่วมเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ครบรอบ 20 ปี  ในช่วงวันที่ 4 – 8 เมษายนนี้ครับ ”นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  กล่าวทิ้งท้าย

 

ทางด้าน นางศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “จัดงาน “ มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย” ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เราได้คู่ค้าที่ business matching จำนวน 20 คู่ คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท  ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเปิดการค้าประเทศแถบลุ่มน้ำโขง  และเชื่อว่าเมื่อประเทศแถบลุ่มน้ำโขงมีแนวทางในการดำเนินการค้าร่วมกันอย่างเปิดกว้างและรับฟังแนวคิดของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง”นางศรุดา     นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าเยี่ยมชม  ช้อป  ชิม ชิลล์ สินค้าภายในงานตั้งแต่วันที่ 4 – 8  เมษายน  2557  เวลา 10.00 – 21.00 น. ทุกวัน  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และลานน้ำพุพญานาค (หน้าศาลากลางหลังเก่า) 

ผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ เป้ อารักษ์ โชว์คอนเสิร์ต บรรยากาศการจำหน่ายสินค้า