สมอ. จับมือ สถาบันอาหาร จัดอบรมตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก

นายญาณพัฒน์  อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศAEC”จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าฮาลาล กฎระเบียบในการส่งออกในกลุ่มประเทศAEC และทิศทางตลาดในตะวันออกกลางและAEC โดยมีนางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงานด้วย เมื่อเร็วๆนี้ ที่ รร.รามาการ์เด้นส์