ภ.ยักษ์และยอดมนุษย์เงินเดือนรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จากสื่อมวลชนคาทอลิคประเทศไทย

คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณพาณิชย์ สดสี ผู้ควบคุมงานสร้างภาพยนตร์เรื่อง ยักษ์ (จากบ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล,บ้านอิทธิฤทธิ์, ซูเปอร์จิ๋ว และ เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส) และคุณวิรัตน์ เฮง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือน (จากบ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล,เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส และโต๊ะกลม) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี 2556

ในงาน Catholic Media Award 2013 เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ผลิตสื่อที่ดี มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม ในสาขาต่างๆ จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิคประเทศไทย ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  ซึ่งภาพยนตร์ไทย เรื่องยักษ์ และยอดมนุษย์เงินเดือน ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นในสาขาภาพยนตร์ไทย