บอย ปกรณ์ นำทีม Walk Rally Charity for Wildlife @ Dusit Zoo เสาร์ที่ 12 ตุลาคมนี้

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วม กิจกรรม Walk Rally Charity for Wildlife @ Dusit Zoo  ภายใต้โครงการ “เรื่องเล่าจากสวนสัตว์” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีสวนสัตว์ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับการอนุรักษ์สวนสัตว์ไทย

โดยผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าใน กิจกรรม Walk Rally Charity for Wildlife @ Dusit Zoo ครั้งนี้นำทีมโดย  พระเอกหนุ่ม นิสัยดี บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  คุณแม่งามทิพย์ ฉัตรบริรักษ์ และน้องชาย ภัทร ฉัตรบริรักษ์ สำหรับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั่วประเทศใน โครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป กิจกรรม Walk Rally Charity for Wildlife @ Dusit Zoo ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556  เวลา  08.00-11.00 น. ณ  องค์การสวนสัตว์ (เข้าทางประตูฝั่งตรงข้ามรัฐสภา)

กำหนดการกิจกรรม Walk Rally Charity for Wildlife @ Dusit Zoo

ภายใต้โครงการ “เรื่องเล่าจากสวนสัตว์”

ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00-11.00 น. ณ สวนสัตว์ดุสิต 

08.00 น.                  ลงทะเบียน / รับเสื้อโครงการเรื่องเล่าจากสวนสัตว์ / รับประทานอาหารว่าง

09.00 น.                  พิธีกรกล่าวต้อนรับ

09.05 น.                  ผู้บริหารกล่าวถึงโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์  นางบุญนาค  พงษ์ภมร รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงที่มาของกิจกรรม วัตถุประสงค์

09.15 น.                  สัมภาษณ์ แขกรับเชิญ บอย ปกรณ์ และครอบครัว

09.30 น.                  ผู้บริหารทำพิธีเปิดงานเดินการกุศล พร้อมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมเดินการกุศล

09.35 น.                  เริ่มการเดินการกุศล / ร่วมกิจกรรมตามเส้นทาง

10.30 น.                  ผู้ร่วมงานเดินถึงเส้นชัย / พักดื่มน้ำ

10.40 น.                  ผู้บริหารกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน

10.45 น.                  ถ่ายภาพร่วมกัน / ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน