กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สวธ. จัดประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ สนันสนุนศิลปกรรมชั้นเยี่ยม ดึง ๒๓ ศิลปินร่วมแสดงผลงาน

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดแถลงข่าว “งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นนำในโครงการ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม โดยนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และประธานกรรมการจัดงานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑, ผู้แทนศิลปินในโครงการ อาทิ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ลำพู กันเสนาะ, วราวุธ ชูแสงทอง, เมืองไทย บุษมาโร, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชกุล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ห้องเดอะแซฟไฟร์ ชั้น ๒๓ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดย  นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า “การจัดประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักสะสมงานศิลปะและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการจัดงานประมูลระดับชาติ เพื่อผลักดันให้ผลงานศิลปะได้แสดงศักยภาพในเชิง ‘มูลค่า’ กับ ‘คุณค่า’ ควบคู่กันไป จึงได้ริเริ่มให้มีการสร้างมาตรฐานในการให้เกิดขึ้น ด้วยการนำประมูลผลงานศิลปะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ไม่ใช่เป็นการประมูลเพื่อการกุศล คัดสรรผลงานจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นนำ จำนวน ๒๓ ศิลปิน

งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ รวบรวมผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม ของศิลปิน ๒๓ ท่าน ๒๖ ผลงาน อาทิ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ๙ ท่าน ได้แก่ เฉลิม นาคีรักษ์, สนิท ดิษฐพันธุ์, กมล ทัศนาญชลี, ชลูด นิ่มเสมอ, ประหยัด พงษ์ดำ, ถวัลย์ ดัชนี, พิชัย นิรันต์, และเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานศิลปกรรมของศิลปินชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย อาทิ  ผลงานของ ปัญญา วิจินธนสาร, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, วราวุธ                  ชูแสงทอง, ประทีป คชบัว, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล และธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ เป็นต้น ซึ่งจะจัดประมูลในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) แล้วยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมที่เข้าร่วมประมูล ในวันที่ ๑ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น ๓ โซนอีเดน) และในวันที่ ๒๒ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และผู้สนใจได้ชื่นชมผลงานจริงก่อนนำไปจัดการประมูลต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่โทร 02 953 1005-7 มือถือ 094 401 9209 เวบไซต์ www.mocabangkok.com แฟนเพจ www.facebook.com/MOCA.BKK หรือ IG: mocabangkok