สถาบันฯ Center Stage รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นแห่งเอเชียประจำปี 2013

(7 SEP 2013) ครูกวาง อนุรัฐ โกษากุล (ผู้อำนวยการ) สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ Center Stage เข้ารับรางวัลการันตี คุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ ของ สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ Center Stage รางวัล “Asia Excellence Entrepreneur Federation -Mars Award 2013″ หรือรางวัล ผู้ประกอบการดีเด่นแห่งเอเชียประจำปี 2013 ในการประกาศผลรางวัล สุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจแห่งเอเชีย ” Golden Phoenix Award 2013 ”

โดยมี HIS ROYAL HIGHNESS DYMM PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI ALMARHUM YAM RAJA TUAH SHAH 44th KING OF MALACCA SULTAN MELAKA DARUL ISLAM KE-44 & HER ROYAL HIGHNESS
DYMM TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SYED YUSSUF 44th QUEEN OF MALACCA TUANKU PEMAISURI SULTAN MELAKA DARUL ISLAM KE-44 เป็นองค์ประธานในงาน จัดโดยสมาคมเศรษฐกิจแห่งชาติประเทศมาเลเซีย และกระทรวงเศรษฐกิจ ประเทศมาเลเซีย
โดยมอบรางวัลให้กับ ธุรกิจและผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย , ไทย , สิงค์โปร์ , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , อินเดีย , ญี่ปุ่น , จีน เป็นต้น  จัดขึ้น ณ หอประชุมแห่งชาติ Putrajaya International Convention Center  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

//https://www.facebook.com/CenterStages