มาร์กี้-ปีเตอร์ ร่วมเปิดปฏิบัติการไบกอน ‘รวมพลังยับยั้งยุง คืนสุขทุกวันศุกร์ให้ชุมชน’

ได้เวลาพิพากษาลูกน้ำยุงลายทั่วประเทศ  ‘ไบกอน’  ชวนคนไทยร่วมรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างได้ผล  เพียงทุกคนลงมือปฏิบัติการพร้อมกันทันทีในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์  พร้อมมอบรางวัลสนับสนุนพลังกลุ่มนักเรียนผู้นำทีมชาวบ้านปฏิบัติการตามแผนงานรณรงค์ สัปดาห์ไบกอน รวมพลังเต็มแม็กซ์ยับยั้งยุง ปี 3  ร่วมด้วยมาร์กี้และปีเตอร์ ให้ความรู้ตอกย้ำการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทุก 7 วันกับกิจกรรม 4 ป.  ปิด-เปลี่ยน-ปล่อย-ปรับ สร้างสุขทุกวันศุกร์กลับคืนให้คนไทยปลอดภัยจากยุงร้าย

สองดาราคู่พระนาง มาร์กี้-ราศรี และ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล สลับคิวงานเพื่อร่วมดูแลสังคมให้อย่างเต็มใจ จูงมือมาร่วมรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกซึ่งกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง โดยเดินทางมาที่ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมชนนำร่อง ในโครงการ ‘ปฏิบัติการไบกอน  รวมพลังยับยั้งยุง คืนสุขทุกวันศุกร์ให้ชุมชน’  จัดโดยบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง “ไบกอน”  ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจป้องกันการระบาดไข้เลือดออกอย่างได้ผลเริ่มจากชุมชนใกล้ตัว  โดยเชิญชวนพี่น้องในชุมชน ลงมือปฏิบัติการพร้อมกันทันทีทุกวันศุกร์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กับกิจกรรม 4 ป.  ซึ่งประกอบด้วย  1. ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้สนิท   2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้   3. ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลาย  และ 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและชุมชนให้สะอาด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดประกวดแผนงานรณรงค์ สัปดาห์ไบกอน รวมพลังเต็มแม็กซ์ยับยั้งยุง ปี 3 ผ่านไปทางโรงเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้นำเสนอความคิดร่วมกันในการช่วยเหลือป้องกันตนเองและชุมชนที่อยู่อาศัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากไข้เลือดออก และได้มอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ชนะเลิศในการประกวดแผนงานดังกล่าว  กิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เด็กๆ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนและเป็นผู้นำในปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์ต่อเนื่องทุกสัปดาห์  และบริษัทฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงให้กับชุมชน  ภาพความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่และเด็กๆ ในชุมชนเป็นตัวอย่างในการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขอนามัยที่จะขยายพื้นที่ปฏิบัติการออกไปทั่วประเทศ

“คิดว่าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีวิธีใดบ้างในการกำจัดแหล่งน้ำขังนิ่งเพื่อทำลายตัวอ่อนลูกน้ำยุงลาย แต่ทุกคนอาจไม่ทราบว่าการลงมือทำอย่างจริงจังและลงมือพร้อมกันในทุกเจ็ดวันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีจะได้ผลดีมากในการลดจำนวนยุงลายเกิดใหม่  ถ้าทุกคนร่วมใจกันใช้แนวทาง 4 ป. ลงมือพร้อมกันทุกวันศุกร์ ความสุขในชีวิตก็เกิด เราก็จะมีสุขภาพดี ไม่มีโรคไข้เลือดออกมาคอยเบียดเบียน”  ปีเตอร์กล่าว

 “ใช่แล้วค่ะ” สาวมาร์กี้ ให้ความเห็นเสริม “และที่กำหนดไว้เป็นทุกวันศุกร์ในการลงมือพร้อมกันทุกครอบครัวทุกชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และง่ายต่อการปฏิบัติ เพราะเป็นวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกศุกร์  เพื่อในวันหยุดสุดสัปดาห์ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าโดยไม่ต้องกลัวยุงลาย  เริ่มปฏิบัติการพร้อมกันตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะ”

ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  กรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลทุกสัปดาห์เกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยปีพ.ศ. 2556 โดยระบุว่า  มีผู้ป่วยสะสมถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2556) จำนวน 115,840 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 200.9 (3 เท่า)

การระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ เป็นข้อบ่งชี้ถึงมหันตภัยร้ายที่คืบคลานอยู่ใกล้ตัวทุกขณะ   แม้ทุกคนจะรู้วิธีป้องกันควบคุมโรคด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  แต่ผลสัมฤทธิ์ในการตัดวงจรชีวิตยุงที่เป็นพาหะนำโรคจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมใจปฏิบัติการพร้อมกันทุก 7 วัน เพราะวงจรชีวิตของยุงในช่วงที่เป็นลูกน้ำก่อนจะกลายมาเป็นยุงใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์   กระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์ด้วยคำขวัญ  ทุกวันศุกร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฆาตกรร้ายในบ้านคุณ เพื่อความพร้อมเพรียงกัน และจดจำได้ง่าย เพราะถ้าหากทำไม่พร้อมกันในชุมชนเดียวกันก็ไม่สามารถควบคุมการเกิดยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ