วันมหิดล 24 กันยายน (เต้ย จรินทร์พร)

วันมหิดล 24 กันยายน (เต้ย จรินทร์พร)