วันมหิดล 24 กันยายน (เคน ธีรเดช-หน่อย บุษกร)

วันมหิดล 24 กันยายน (เคน ธีรเดช-หน่อย บุษกร)