วันมหิดล 24 กันยายน (อ้อม พิยดา)

วันมหิดล 24 กันยายน (อ้อม พิยดา)