วันมหิดล 24 กันยายน (หมาก ปริญ)

วันมหิดล 24 กันยายน (หมาก ปริญ)