วันมหิดล 24 กันยายน (พาย รินรดา)

วันมหิดล 24 กันยายน (พาย รินรดา)