วันมหิดล 24 กันยายน (ป้าแจ๋ว ยุทธนา)

วันมหิดล 24 กันยายน (ป้าแจ๋ว ยุทธนา)