วันมหิดล 24 กันยายน (ชุ ชุดาภา)

วันมหิดล 24 กันยายน (ชุ ชุดาภา)