คริส พีรวัส ชวนคู่แฝด เอเจ ชยพล และ เจเจ ชยกร ร่วมรณรงค์ “น้ำบาดาลสะอาด ปลอดภัย  ใกล้ตัว”

คริส – พีรวัส  แสงโพธิรัตน์  ชวนคู่แฝด  เอเจ – ชยพล  จุฑามาศ  และเจเจ – ชยกร  จุฑามาศ  ร่วมรณรงค์  “น้ำบาดาลสะอาด  ปลอดภัย  ใกล้ตัว”  เพื่อสร้างจิตสำนึก  สร้างการรับรู้ให้คนรุ่นใหม่ รู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล  โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสำรวจ  และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล  รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำบาดาลให้กับประชาชน

คริส  พีรวัสคริส – พีรวัส  แสงโพธิรัตน์  เปิดเผยว่า 

“น้ำบาดาล  ถือว่าสะอาดมากเลยนะครับ  เพราะผ่านการกรองตามธรรมชาติ  โดยผ่านการกรองด้วยชั้นดิน  ชั้นหินหลายชั้นครับ  เมื่อถูกขุดเจาะขึ้นมาใช้อย่างถูกวิธี  และมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำจะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำ  ซึ่งผมอยากจะบอกว่า จริงๆแล้วน้ำที่เราดื่มกินกัน  ส่วนใหญ่มีการนำน้ำบาดาลมาใช้ในการผลิต  และนอกจากนี้  เกษตรกรยังนิยมนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย  เนื่องจากน้ำบาดาลมีความสะอาด  และไม่มีสารปนเปื้อน  ที่สำคัญในอีกหลายประเทศ  ก็เริ่มใช้น้ำบาดาลกันแบบ  100%  แล้วนะครับ  ผมอยากให้ทุกคน  โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำบาดาลว่า  สะอาด  ปลอดภัย  และอยู่ใกล้ตัวเราครับ”

เอเจ-เจเจเอเจ – ชยพล  จุฑามาศ  เปิดเผยว่า 

“ก่อนหน้านี้  ผมคิดว่า  น้ำบาดาล  เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน  ซึ่งน้ำที่อยู่ใต้ดิน  อาจจะไม่สะอาดพอ  ที่จะนำมาดื่มหรือใช้ได้  แต่เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  ได้มาทดลองด้วยตัวเอง  ทำให้ได้เห็นว่า  น้ำบาดาลไม่ได้สกปรกอย่างที่คิดนะครับ  ถึงแม้จะเป็นน้ำที่เกิดขึ้นใต้ดินตามธรรมชาติ  แต่หากผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐาน  ก็สามารถทำให้น้ำบาดาลมีความสะอาด  และผมได้ทดลองดื่มแล้ว  ขอบอกเลยว่าไม่มีกลิ่น  ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่เลย  รสชาติเหมือนน้ำธรรมดาทั่วไปเลยครับ”

เอเจ-คริส-เจเจเจเจ – ชยกร  จุฑามาศ   เปิดเผยว่า 

“เคยคิดว่า  น้ำบาดาล  เป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่ไกลตัวเรา  เมื่อก่อนหากบอกให้ผมดื่มน้ำบาดาล  ผมก็คงลังเลใจ  เพราะยังไม่มีความมั่นใจต่อน้ำบาดาล  เพิ่งทราบข้อมูลว่า  จริงๆ แล้ว  น้ำส่วนใหญ่ที่เราดื่มกันอยู่  ก็มีส่วนประกอบของน้ำบาดาล  เช่น  น้ำแร่ น้ำอัดลม  เมื่อผมได้ลองดื่ม  ก็รู้สึกสะอาดเหมือนเราดื่มน้ำปกติ  ผมคิดว่าสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าน้ำบาดาลไม่เหมาะกับการนำมาใช้ประกอบอาหาร  หรือดื่มกิน  เป็นเพราะยังไม่ทราบถึงกระบวนการ  ว่ามีขั้นตอนอย่างไร  ถ้าเราเปิดใจศึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาลให้ดี  ความคิดจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับ  เพราะมีขั้นตอนที่ปลอดภัย  มีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย  และขั้นตอนต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน  มั่นใจได้แน่นอนว่า  น้ำบาดาล  สะอาด  ปลอดภัย  อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองครับ”