อาร์ม- วิบูลย์ ทุ่มงบทำประกันโควิด-19 ให้ทีมงาน

472072เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกในตอนนี้ประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เข้าขั้นวิกฤต  และแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน เป็นภัยที่ใกล้ตัวเรามาก คุณอาร์ม-วิบูลย์  ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเซิร์ช จึงคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับต้น  ควักกระเป๋าทุ่มเงินทำประกันโควิด-19 ให้พนักงานทั้งหมดในเครือบริษัทเซิร์ชฟรี และยังมีมาตราการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งตึก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพนักงาน   ad2