“บ่าววี, ปั้นจั่น, พจน์ – สุวรรณพันธ์, นิว และโซ่(วงสปลิท)” ปลื้มใจ !!! รับรางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2556

บ่าววี  อาร์สยาม (พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า) , ปั้นจั่น – ปรมะ  อิ่มอโนทัย , พจน์ สุวรรณพันธ์  อาร์สยาม ,  นิว – ชลัชจักร ตรีนงลักษ์ และ โซ่ – ศตายุ นาคทองเพชร วงสปริท   ศิลปิน  บริษัท  อาร์เอส  จำกัด (มหาชน)  เข้ารับประทานรางวัล “พิฆเนศวร”  ปี2556  จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)   ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์