“เต-ตะวัน” ภูมิใจ!!! รับรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ 8

1                น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เต-ตะวัน วิหครัตน์” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร  “คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 สาขา “ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น” จากโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดี และช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เป็นสังคมไทยที่น่าอยู่ต่อไป จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สร้างความภูมิใจให้เจ้าตัวเป็นอย่างมาก ที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์2