ม.กรุงเทพ จับมือ BNK48 ปั้นโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ และไอดอลของนักเรียนรู้

BU BNK48_190328_0003มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างปรากฏการณ์ให้แก่แวดวงการศึกษาอีกครั้ง ด้วยการจับมือเซ็น MoU กับบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ผู้ปลุกปั้นกลุ่มไอดอลหญิง BNK48 จนประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง อย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโมเดลธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ ตลอดจนร่วมกันปั้นให้ BNK48 เป็น “นักเรียนรู้ผู้ไม่หยุดพัฒนาตนเอง” พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันการศึกษาเช่นนี้

โดยรายละเอียดของการเซ็น MoU นั้น บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนด้านการสร้างโมเดลธุรกิจบันเทิงใหม่ๆ ร่วมออกแบบหลักสูตร รวมทั้งบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานกับบริษัทในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มอบทุนการศึกษาจากคณะต่างๆ ให้แก่สมาชิกของ BNK48 รวม 8 คน ได้แก่ เจน ก่อน มิโอริ นิ้ง เนย ไข่มุก ผักโขม และพาขวัญ โดยมุ่งหวังให้ทั้ง 8 คน นำประสบการณ์จริงจากการทำงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนของชาติ ให้สมกับตำแหน่ง “ไอดอล” ที่ทุกคนได้รับ

BU BNK48_190328_0004“บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จะมาช่วยเสริมทักษะการสร้างโมเดลการเรียนรู้ธุรกิจสร้างสรรค์แบบใหม่ให้แก่นักศึกษา” ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ “เพราะ BNK48 ไม่ได้เป็นแค่เกิร์ลกรุ๊ป แต่เป็นแบรนด์ที่ทำธุรกิจบันเทิงในรูปแบบของ Co-creative Business ที่ร่วมมือกับหลายองค์กรจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง ซึ่งการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายมิติ การเรียนรู้แบบครบมิติดังกล่าวจึงไม่ได้

ตอบโจทย์แค่คณะนิเทศศาสตร์เพียงคณะเดียว แต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับคณะอื่นด้วย ซึ่งนอกจากความรู้จากมืออาชีพแล้ว เรายังมองว่า สมาชิก BNK48 ที่ศึกษากับเราจะนำประสบการณ์จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ อันจะทำให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบและมุมมองใหม่ๆ เกิดการไหลเวียนของความรู้ นักศึกษาได้เข้าใจโลกธุรกิจจริง ไม่ใช่ขังตัวเองอยู่ในตำราเก่าๆ หรือห้องสี่เหลี่ยมเดิมๆ นอกจากนี้เรายังอยากบ่มเพาะศิลปินกลุ่มนี้ให้เป็นไอดอลของนักเรียนรู้ที่สามารถสร้างพลังบวกให้กับเยาวชนไทย กล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง ในฐานะที่ BNK48 มีความสามารถและทัศนคติที่ดีเป็นทุนเดิม เราจึงอยากเติมให้พวกเขาโด่งดังในทางที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นต่อไป”

ทางด้านคุณจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่า “การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ให้นักศึกษาได้สามารถเข้ามาทำงานในสถานการณ์จริง ในการจัดอีเว้นท์จริง หรือการผลิตเนื้อหาคอนเท้นท์ต่างๆ ร่วมทั้งสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ทำงานของน้องๆ ศิลปินในสังกัด โดยการให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้กับคนรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กร”

การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ในครั้งนี้ จึงไม่ได้สะท้อนเพียงมิติการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่บ่มเพาะ “นักเรียนรู้ผู้ไม่หยุดพัฒนาตนเอง” ผ่านไปทางสมาชิก BNK48 ซึ่งเป็นไอดอลของนักเรียนรู้นั่นเอง