#โมรา คนน้อง เกิดมาต้องเป็นกระสือ เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังใกล้เข้ามา เธอต้องพร้อมรับมือกับ “มัน” ก่อนจะสายเกินไป

 #SisterS #กระสือสยาม
4 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
Basic RGB