“แนน-กฤตพร” น้อมนำคำขวัญวันเด็ก ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  สาว แนน-กฤตพร หาญโยธิน จากละครเรื่อง บุษบาเปื้อนฝุ่น ทาง ช่อง 8 ขอน้อมนำคำขวัญวันเด็ก รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีจากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561  เพื่อร่วมสนับสนุนน้องๆซึ่งเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

IMG_9229            แนน-กฤตพร เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และในวันเด็ก ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม แนนเลยอยากฝากถึงน้องๆทุกคนซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียน ให้ตั้งใจเรียนและนำเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่กำลังมีอิทธิพลอย่างมากในตอนนี้ แนนอยากให้ใช้โซเชียลอย่างถูกวิธี รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือใช้หลอกลวงผู้อื่น ซึ่งตรงกับคำขวัญวันเด็กปี 2561 จากท่านนายกรัฐมนตรี ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีค่ะ ที่สำคัญต้องประพฤติตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ ด้วยนะคะ