‘รำตรด ตลาดโบราณ ภูมิปัญญาหม่อนไหม วิถีวัฒนธรรมข้ามพรมแดน’ ที่ชุมชนบ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างสรรค์กิจกรรม Village Tourism 4.0 ยกระดับ ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ยั่งยืน โดยนำคณะอาจารย์มากความสามารถลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในการพัฒนาชุมชน ดึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาบูรณาการเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ ซึ่งชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมร และมีความโดดเด่นด้านการทอผ้าไหม จึงจัดเป็นฐานการเรียนรู้การผลิตผ้าไหมของชุมชน ในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Full Circle ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมสี การทอ ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถือเป็นชุมชนที่ผลิตผ้าไหมอย่างครบวงจร โดยในแต่ละขั้นตอนมีความละเอียด ประณีต ลวดลายที่สวยงามของผ้าไหมเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในการสร้างสรรค์ ทุกผืนทำมาจากฝีมือของชาวบ้านอย่างแท้จริง

ชุมชนบ้านสนวนนอกยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ‘รำตรด’ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมือง เดิมเป็นการละเล่นของชาวเขมร (กัมพูชา) เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนทำบุญ โดยจะมีการรำและร้อง มีอุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น กันชัล  จะกร็อง  ตะโพน  ชันตู๊จ  ซอ ตะโพน  การร้องเล่นจะทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้า นอกจากนี้ยังมีตลาดโบราณ ที่เต็มไปด้วยอาหารและขนมแบบพื้นเมือง อย่างขนมตดหมา ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาและรสชาติคล้ายกับขนมจาก ที่เรียกว่าขนมตดหมาเพราะวัตถุดิบทำมาจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ชื่อว่าต้นตดหมานั่นเอง ภายในตลาดยังมีบ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชม มีเครื่องแต่งกายแบบท้องถิ่นให้เปลี่ยนใส่ถ่ายรูปได้อีกด้วย

อีกหนึ่งสิ่งที่ชุมชนสนวนนอกภูมิใจนำเสนอก็คือรถกระสวย ที่ออกแบบรูปร่างหน้าตาเหมือนกระสวยอวกาศ ซึ่งเอาไว้รับ – ส่งและพานักท่องเที่ยวแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนอย่างวัดวาอารามต่างๆ หากนักท่องเที่ยวอยากนั่งรถกระสวย ต้องมาที่ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ เพราะมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชนที่บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์อีกด้วยว่า “นอกจากการทอผ้าไหมแล้ว จุดเด่นอีกข้อคือน้ำใสใจจริงของชาวบ้าน ที่เขารวมกลุ่ม สามัคคีกันอย่างเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการบายศรีของชาวไทยเชื้อสายเขมร มีรำตรด และตดหมา ทางททท.เองก็อยากนำเสนอวิถีชุมชนอย่างแท้จริงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเดี่ยวๆ เราก็มือคู่มือ แผนที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมเองได้ หรือถ้ามาเป็นหมู่คณะทางชุมชนก็พร้อมบริการ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ”