‘ล่องเส้นทางเสด็จประพาสต้น อดีตบ้านไผ่ตาพุด ชิมขนมโบราณ อลังการบ้านทรงไทยริมน้ำ’ เที่ยววิถีชุมชนที่ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร ศิลปิน และคณะอาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันชุมชนบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี เป็นชุมชนริมน้ำที่มีความเก่าแก่และเรียบง่าย ตลอดลำน้ำท่าจีน เรียงรายไปด้วยวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญและมีประวัติยาวนาน นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับชาวพุทธที่ชอบทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 อย่างเช่น วัดตะค่า เยี่ยมชมวิหารที่รัชกาลที่ 5 ทรงสมทบเงินบริจาคไว้ 80 บาท ในสมัย ร.ศ. 127 ชมบาตร ปิ่นโต เรือพระราชทาน และวัดป่าพฤกษ์ ซึ่งชาวบ้านเล่าว่ารัชกาลที่ 5 ทรงแวะทอดกฐินครั้งเสด็จประพาสต้นครั้งแรก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มองเห็นจุดเด่นเหล่านี้อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จึงได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาและต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยบูรณาการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของชาวบ้านให้เกิดเป็นทริปการท่องเที่ยววิถีชุมชนใหม่ๆ และยกชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นชุมชนต้นแบบในกิจกรรม Village Tourism 4.0 โดยนางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ททท.ได้ลงพื้นที่และยกระดับชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ และเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่จะให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ทางททท.จึงได้มาเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับชุมชนในด้านการจัดการการตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าของชุมชนค่ะ” นอกจากนี้นางปานจิตรยังกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยววิถีชุมชนอีกด้วยว่า “อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสบรรยากาศริมน้ำท่าจีน ที่ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรีนะคะ ที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก บรรยากาศดี อาหารอร่อย คนในชุมชนที่น่ารักพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ”

นอกจากจะมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์แล้ว ในชุมชนยังมีกิจกรรมทำขนมสายบัว ซึ่งเป็นขนมที่มีเพียงที่เดียวในประเทศไทย การทำทองม้วน การจักสานจากผักตบชวา การทำธูป และการตำน้ำพริกซึ่งสามารถนำไปทานบนเรือพร้อมอาหารขึ้นชื่ออย่างต้มยำปลาม้า ล่องเรือไปตามแม่น้ำท่าจีน ชมบ้านทรงไทยโบราณริม 2 ฝั่งแม่น้ำ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ด้านประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ซึ่งในสมัยก่อนทัพพม่าจะเดินทางโดยใช้แม่น้ำท่าจีนนี้ในการลำเลียงเสบียง จากนั้นแวะวัดป่าพฤกษ์ ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยใช้ธูปสีตามวันเกิดที่ชาวบ้านผลิตเอง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บเรือโบราณ เกวียนโบราณตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 และนั่งรถอีแต๊กรอบชุมชน แวะบ้านขนมไทยที่มีขนมไทยโบราณมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและซื้อกลับเป็นของฝาก นอกจากนี้ ยังมีไร่นาสวนผสมที่ชาวบ้านในชุมชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์นานาชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชมทัศนยีภาพไร่นาสวนผสมของชาวบ้านที่เขียวชอุ่มตา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ต่างไปจากเมืองหลวง

โดยทั้งหมดนี้ทาง ททท. จะจัดนำสินค้าและบริการของชุมชน รวมถึงแพ็คเกจการท่องเที่ยวในราคาพิเศษไปจำหน่ายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 45 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 3 และ 4 ในวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2560 นี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/villagetourism