พารากอนฮอลล์ เตรียมจัดงานสัมมนา “Sustainable Event Management”

Poster 1รอยัล พารากอน ฮอลล์ เตรียมจัด งานสัมมนาเรื่อง “Sustainable Event Management” ขึ้นสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุน และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนได้หันมาตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารการจัดงาน อย่างยั่งยืน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 -12.30 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ คุณวรพงศ์ วรขจิต โทร. 02-610-8038 / Vorlaphong.v@siamparagon.co.th หรือ คุณชนัฎฐา ลาภสุนทรพิทักษ์   โทร. 02-610-8286/Chanattha.L@siamparagon.co.th (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น)