“โบว์ลิ่ง-ปริศนา” น้อมนำพระบรมราโชวาท 9 คำที่พ่อสอนใช้ดำเนินชีวิต

โบว์ลิ่งเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ได้น้อมนำคำสอนของพ่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอด สำหรับ โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ จากละครเรื่อง เสน่ห์นางครวญ ทาง ช่อง 8  โดยเฉพาะของเรื่องความเพียร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 คำที่พ่อสอน ในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่ชาวไทย

โบว์ลิ่ง “พระองค์ทรงเป็นนักคิด นักพัฒนาในทุกๆด้านอย่างแท้จริงค่ะ ยกตัวอย่างจากคำสอนที่ท่านได้พระราชทานให้แก่ชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งตัวโบว์ลิ่งเอง ก็ได้นำพระบรมราโชวาท 1 ใน 9 คำที่พ่อสอนมาปรับใช้โดยเฉพาะความเพียร ความอดทน ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี เชื่อว่าเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนค่ะ และอย่างที่ผ่านมาโบว์ลิ่งได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย เราได้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ยากลำบากว่าเรามาก เมื่อได้มีโอกาสช่วยเหลือแล้ว ก็ต้องทำให้เต็มที่ และเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะ