โครงการ “ปั้นน้ำเป็นเงิน” นำโดย โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล และ ปุ๊ก-พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์

IMG_0823จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรั บโครงการการฝึกอบรมเขี ยนบทภาพยนตร์ฟรีกับ โครงการ “ปั้นน้ำเป็นเงิน” ภายใต้คอนเซ็ปต์ปั้นคนเขียนได้. ..ให้เป็นคนเขียนดี  ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร ก่อตั้งโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด  โดย โครงการ “ปั้นน้ำเป็นเงิน”  ทำการจัดฝึกอบรมเรียนฟรีอย่ างต่อเนื่องมากว่าสองปี  และครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้ งพิเศษเป็นปีที่ 2.1  ยังคงอัดแน่นไปด้วยการเรี ยนการสอนและการฝึกฝนในหัวข้ อสำคัญสำหรับการเป็นนักเขี ยนบทอาชีพ  นำโดย คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ฯ  ร่วมด้วยผู้กำกับแถวหน้าของเมื องไทยที่มาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล และ ปุ๊ก-พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์  จัดขึ้น ณ ไฟว์สตาร์ฯ เมื่อวานก่อนที่ผ่านมา